E-uppslagsverk

Några e-uppslagsverk relevanta för fysioterapi

Visible Body

Visible Body Visible body innehåller en komplett, sökbar interaktiv 3D-modell över kroppens anatomi. Detaljerade, anatomiskt korrekta, tredimensionella modeller av mer än 1 700 anatomiska strukturer finns tillgängliga, inklusive alla större organ.

För systemkrav med mera, se Support Troubleshooting FAQs.

Finns även som appar till iOS och Android:

Anatomy Apps from Visible Body

Comprehensive physiology