Ann-Kari Sundberg

Planera undervisning

Föreläsning gällande planering av undervisning konkretiserar de aspekter som tagits upp i tidigare föreläsningar i seminarieserien. En viktig aspekt är styrdokument för respektive språk. Utifrån ett helhetsperspektiv på språkundervisning diskuteras  och problematiseras olika aspekter i förhållande till de infallsvinklar som bearbetats under terminen:

- perspektiv på lärande och undervisning i språk

- styrdokument

- läromedel

- IKT

 

Exempel på aspekter som problematiseras och exemplifieras:

- Vad karakteriserar språkundervisning?

- Lärarens roll?

- Planering utifrån språkundervisningens olika innehållsaspekter

- Klassrumsinteraktion