Hitta sökord

Hitta medicinska sökord

Var uppmärksam på vilka ord/termer som används för att beskriva det du söker!

S.k. ämnesord är helt enkelt ord som är kontrollerade/utvalda som särskilt lämpliga att beskriva - och därmed söka - ett ämne med!

Ta gärna hjälp av uppslagsverk och ordböcker. Och framför allt fantastiska MeSH! = medicinska ämnesord. MeSH är en hierarkiskt uppbyggd ämnesordlista där man äv kan få tips om över- & underordnade termer.