Söka böcker

Böcker

Ett urval e-bokssamlingar

Ett urval e-uppslagsverk & e-ordböcker

Avhandlingar

Även avhandlingar finns ofta elektroniskt. I e-form brukar de ingående artiklarna dock oftast ej finnas i fulltext, dem får man söka separat via databaser eftersom de publicerats tidigare i tidskrifter. Den s.k. kappan, alltså den sammanfattande, analyserande delen av en avhandling innehåller en rejäl översikt i ämnet! Avhandlingarna är oftast på engelska. Sök avhandlingar i tex Libris, DiVA el SwePub, i alla går att avgränsa på avhandlingar!