Värdera materialet

Är artikeln vetenskaplig?

Här måste du först och sist tänka själv och värdera, men några resurser kan vi tipsa om.

Tänk på...

... att artikeldatabaser kan innehålla artiklar/studier som visar sig vara kontroversiella, el t.o.m. felaktiga, och att databaserna därmed fungerar som "arkiv", utan godkänt-stämpel!