Kontaktpersoner

Vid alla universitet och högskolor finns minst en särskild kontaktperson och samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning. Med samordnaren kan du diskutera dina studieplaner, eventuella behov av pedagogiska stödåtgärder eller anpassningar av studiesituationen.

Åsa Löwgren (campus Valla)
Telefon: 013-28 28 39

Telefontid: nås säkrast måndag-fredag 08:30-09:30
E-post: asa.lowgren@liu.se

Anneli Högström (campus US, Norrköping och Lidingö)
Telefon: 013-28 19 20
Telefontid: nås säkrast måndag-onsdag samt fredag 08:30-09:30
E-post: anneli.hogstrom@liu.se

Universitetets sidor