Kontaktpersoner

Studenter med läsnedsättning (läs- och skrivsvårigheter, synskada, rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning) kan få hjälp på biblioteket att låna böcker på anpassade medier. Var vänlig kontakta Solveig eller Katarina på Vallabiblioteket.

Solveig Lundin
tel 013-282056
solveig.lundin@liu.se

Katarina Eriksson
tel 013-282068
katarina.eriksson@liu.se