Källkritik

Allmänt

Berggren, Lars (2008) Källkritik Lunds universitet

Hassmén, P. (1999) Att granska en vetenskaplig rapport Stockholms universitet: Psykologiska institutionen

Thurén, T. (2003)  Sant eller falskt? - metoder i källkritik (Pdf) Krisberedskapsmyndigheten,  KBMs utbildningsserie 2003:7

Internet

Lathund i källkritik på internet Skolverket

Sjöstedt, G., Stenström, P. (2002) Vilseledning på Internet (PDF)
Styrelsen för ekonomiskt försvar, Rapport 183

Att skriva referenser

  Referenshanteringsprogram

Med ett referenshanteringsprogram skapar du en egen sökbar databas med just de referenser som du använder i ditt arbete. Referenserna kan du sedan återanvända genom att automatiskt skapa hänvisningar i det dokument du arbetar med för tillfället, t.ex. en avhandling, artikel eller uppsats.

Referenshanteringsprogram via LiUB

Biblioteket erbjuder anställda och studenter vid LiU gratis tillgång till två webbaserade referenshanteringsprogram.

RefWorks
Endnote Web

Det finns även andra alternativ, tre av dessa är:

  • Zotero (gratis, fungerar endast med Mozilla Firefox. En Zotero-guide finns på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats)
  • Mendeley (gratis)
  • EndNote Desktop (programvara som köps och installeras hos en enskild användare)

 

Uppsatser från LiU

UPPSÖK

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Från olika lärosäten i Sverige