Databaser - ett urval

UniSearch
Bibliotekets söktjänst som söker artiklar, böcker, bokkapitel, m.m.

Business Source Premier
Företagsekonomi. Indexerar över 10100 tidskrifter.

Scopus
Multidisciplinär databas. Framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap.
Indexerar över 18000 tidskrifter. 1966-.

Web of Science
Varianttitel ISI web of science
Omfattar databaserna: Arts & Humanities Citation Index; Science Citation Index; Social Sciencies Citation Index; Conference Proceedings Citation Index. 1975-

OECDiLibrary
samtliga rapporter, prognoser, e- böcker, tidskrifter, statistiska databaser och övrig information som löpande publiceras av OECD inom många ämnesområden såsom ekonomi, teknik, beskattning, handel, utbildning, sysselsättning, befolkningsutveckling, teknik, energi och miljö.

Artikelsök
Svenska tidskrifts- och tidningsartiklar. 1979-

Ulrichweb 
Information om tidskrifter. T ex om en tidskrift är vetenskaplig.

Alla bibliotekets databaser

WordFinder ordböcker

WordFinder

OBS här finns Engström Teknisk ordbok, sv-en, en-sv

Här kan du bl a söka i Norstedts ordböcker på engelska, svenska, italienska, spanska, franska, finska och tyska.

Nedanstående ordböcker ingår också:
· Norstedts engelska ordbok - professionella, sv-en/en-sv
· Norstedts stora franska ordbok, sv-fr/fr-sv
· Norstedts stora spanska ordbok, sv-sp/sp-sv
· Norstedts stora tyska ordbok, sv-ty/ty-sv
· Norstedts finska ordbok, sv-fi/fi-sv
· Norstedts italienska ordbok, sv-it/it-sv
· Svenska Akademiens ordlista
· Norstedts svenska ordbok
· Norstedts synonymordbok
· Norstedts förkortningsordbok
· Svenska språknämndens skrivregler

Uppslagsverk/handböcker - ett urval

NE-Nationalencyclopedin
Sveriges största uppslagsverk. Innehåller även engelsk-svensk och svensk-engelsk ordbok.

Encyclopaedia Britannica
Internationell motsvrighet till NE.

AccessScience
McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online
Innehåller även McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms.

ASM Handbooks
Properties, processing and applications of engineering materials.
24 volymer plus två ASM Desk Editions.

Books 24x7
E-böcker inom datavetenskap, ingenjörsvetenskap och finansiell ekonomi.

ENGnetBASE
Engineering Handbooks Online
Ca 1000 böcker, handböcker och tabellverk i fulltext från CRC Press inom ingenjörsvetenskap.

ENVIROnetBASE
Ca 700 böcker, handböcker och tabellverk inom miljöområdet i fulltext

Ebrary
Mer än 40000 elektroniska böcker, alla ämnesområden

 

Bibliotekets samtliga e-uppslagsverk