Litteraturtips

Ett urval böcker om projektarbete och presentationsteknik

När du letar efter böcker om ett ämne använder du en bibliotekskatalog. I bibliotekets lokala katalog finns våra böcker, examensarbeten och tidskrifter registrerade och du ser om de finns inne på hyllan. Du kan själv köa dig på utlånade böcker och göra omlån.
Bibliotekskatalogen

Libris är en gemensam katalog för svenska forskningsbibliotek.
Libris

Ett urval böcker om projektarbete och presentationsteknik

Här kan du se om böckerna finns tillgängliga på universitetsbiblioteket. Om boken är utlånad kan du ställa dig i kö genom att klicka på länken "Reservera".

Projektarbete

Andersen, Erling S: Projektarbete
Briner, Wendy: Projektledaren
Eklund, Sven: Arbeta i projekt
Jansson, Tomas: Projektledningsmetodik
Larsson, Ove: Handbok i projektarbete
Lööw, Monica: Att leda och arbeta i projekt
Marcusson, Leif: Projektledaren i praktiken
Svensson, Tomas: Projektmodellen LIPS Version 1.4

Presentationsteknik

Alley, Michael: The craft of scientific presentations. Finns även att läsa som e-bok. Se Appendix B om "Design of scientific posters"
Beer, David: A guide to writing as an engineer
Beer, David F (red): Writing and speaking in the technology professions 
Fällman, Barbro: Tala & engagera. Populär presentationsteknik
Guldbrand, Karin (red): Företagets skrivhandbok. Texter för papper och skärm.
Hägg, Göran: Retorik idag. Aktuella exempel och tips

Gruppsykologi

Lennéer-Axelson, Barbro: Arbetsgruppens psykologi
Svedberg, Lars: Gruppsykologi