Referenser

Bibliografiska referenser

Bibliografiska referenser

Böcker

Turner, Barry (1985). Vart går Sverige?. Solna: Esselte fakta

När boken saknar författare anges redaktör/editor.
Exempel:

Trendall, A. F. & Morris, R. C. (red.) (1983). Iron-formation: facts and problems. Oxford: Elsevier Scientific

E-bok

Borjas, George J. (red.) (2007). Mexican immigration to the United States (Elektronisk). Chicago: University of Chicago Press. Tillgänglig: ebrary. (2011-12-20)

Tidskriftsartiklar

Andersson, G. (2006). IP-tv ger renässans åt fasta nät. Elektroniktidningen, häfte 8, s. 22-23.

Fler än en författare:
Peck, C., Hursey, J., Mccoy, J. & Pande, V. (2005). Building Internet distributed computing. Dr. Dobb's Journal, vol. 30: 11, pp. 39-41.

Tidningsartiklar

Levander, Margaretha (1999). Stress ger fler uppsägningar. Dagens Nyheter, 21 juli.

Konferensartiklar

Exempel:

Herget, Josef (1992). Towards a dynamic approach to information marketing. I Teknologi och kompetens. Proccedings of the 8th Nordic Conference on information and documentation, 19-21 maj 1992, Helsingborg, s. 163-68.

Mayer, M. (2008), "Innovation, design, and simplicity at google", 39th ACM Technical Symposium on Computer Science Education, SIGCSE 2008, pp. 199.

Rapporter

Exempel:

Olsson, Fredrik (2004). A lab system for secret sharing. Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik. (LITH-ISY-Ex-ET-0252).

Pettersson, Rune (2001). Trovärdiga bilder. Stockholm : Styrelsen för psykologiskt försvar. (Rapport /Styrelsen för psykologiskt försvar : 180)

Patent

Kamijo, E., Nogawa, S. Process for producing superconducting thin film. US 4,861,750. (1989-08-29)

Webbsidor

Exempel:

Debian– Det universella operativsystemet (senast uppdaterad 2011-10-30). Debian -- Om Debian. (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.debian.org/intro/about (2011-12-21).

Linköping university electronic press (senast uppdaterad 2011-12-08). (Elektronisk) Tillgänglig: http://www.ep.liu.se. (2011-12-20).

Specifikt om Harvardsystemet kan du läsa på Borås högskolas sida Guide till Harvardsystemet.

RefWorks

RefWorks är ett webbaserat referenshanteringsprogram där du enkelt kan spara och arbeta med dina referenser.

Logga in