Vetenskaplig hederlighet

  Etik, upphovsrätt och plagiat

Etik

Codex regler och riktlinjer för forskning
Vetenskapsrådet etiksida

Upphovsrätt

Kungliga biblioteket har sammanställt en broschyr om upphovsrättslagen (gäller fr o m 1 juli 2005)

Upphovsrätt.  Kolla källans lista över upphovsrätts- och intresseorganisationer.  Skolverket

Plagiat

Baruchson, A., , Yaari, E. (2004) Printed versus Internet Plagiarism: a study of students' perception. International Journal of  Information Ethics, vol 1, nr 6

Refero - Antiplagieringsguiden gjord av Akademi Sydost

Teaching with writing - preventing plagiarism University of Minnesota.

Stoerger, S. Plagiarism. Omfattande webbibliografi inom ämnesområdet

Linköpings universitet är anslutet till Urkund.se

Urkunds plagiathandbok

Referens- och citeringsteknik

Det finns två huvudsakliga system att hänvisa till andra källor i din text, notsystem eller texthänvisning. I notsystemet anges en not på det ställe i texten där du vill markera att du citerat eller använt material från en annan källa. Noterna hamnar sedan längst ner på sidan, eller samlat i slutet av kapitlet där själva källan anges. Oftast kompletteras notsystemet också av en komplett referenslista på allt använt källmaterial. Texthänvisningen anges inom parentes direkt på det ställe i texten där andra källor används. Texthänvisningen är mycket enkel och består ofta bara av författarens efternamn samt årtal när källan är publicerad. Därför ska detta system alltid följas av en referenslista så att man där kan spåra fullständig referens till det använda arbetet.

Det finns också flera olika sätt att skriva bibliografiska referenser på med olika krav på vad som ska vara med. Generellt kan man säga att den bibliografiska referensen ska vara skriven på ett sådant sätt att läsaren enkelt kan hitta den källa du hänvisar till. Författare, titel, var och när det är publicerat är några uppgifter som alltid bör vara med. Tänk på att alltid vara tydlig och konsekvent.

En bra hjälp att hålla ordning på sina referenser och få hjälp att skapa konsekventa texthänvisningar eller noter är att använda ett referenshanteringssystem, t ex RefWorks.

Här följer några länkar för ytterligare information och hjälp:

Citeringsteknik och citeringsstilar. Sammanställt av Linköpings universitetsbibliotek.

Citation machine interaktivt webbverktyg för att skapa referenser.

Se även fliken Mall för referenser för att få exempel på referenser enligt Harvardsystemet.