Svensk statistik

Statistiska centralbyrån (SCB) har ett nationellt ansvar för sektorsövergripande statistik i Sverige. Därutöver finns det många andra myndigheter som publicerar statistik inom sina ämnesområden.