För anställda vid Universitetssjukhuset och Närsjukvården i centrala länsdelen

Länkar

Introduktioner till Region Östergötlands medicinska e-resurser - EiRA

Varje termin inbjuder Medicinska biblioteket personal vid Universitetssjukhuset och NSC till introduktion och undervisning i Region Östergötlands medicinska informationsportal EiRA. Inbjudan skickas ut via e-post till verksamhetsansvariga.

Kontaktperson

Isolina Ek

tel: 010-103 14 39
      013-28 47 14