Källkritik

Allmänt

Berggren, Lars (2008) Källkritik Lunds universitet

 

Hassmén, P. (1999) Att granska en vetenskaplig rapport Stockholms universitet: Psykologiska institutionen

Thurén, T. (2003)  Sant eller falskt? - metoder i källkritik (Pdf) Krisberedskapsmyndigheten,  KBMs utbildningsserie 2003:7

 

Internet

Lathund i källkritik på internet Skolverket

Sjöstedt, G., Stenström, P. (2002) Vilseledning på Internet (PDF)
Styrelsen för ekonomiskt försvar, Rapport 183

Plagiering

Vad är plagiering?
En självstudieguide för att ge dig en bättre uppfattning om vad plagiering är och hur man undviker det.

Att skriva referenser

  Referenshanteringsprogram

Med ett referenshanteringsprogram skapar du en egen sökbar databas med just de referenser som du använder i ditt arbete. Referenserna kan du sedan återanvända genom att automatiskt skapa hänvisningar i det dokument du arbetar med för tillfället, t.ex. en avhandling, artikel eller uppsats.

RefWorks Campuslicens (inom LiU)

Zotero

Kostnadsfri webbaserad programvara för Mozilla Firefox.