Uppslagsverk/handböcker - ett urval

NE-Nationalencyclopedin
Sveriges största uppslagsverk. Innehåller även engelsk-svensk och svensk-engelsk ordbok.

AccessScience
McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology Online
Innehåller även McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms.

ASM Handbooks
Properties, processing and applications of engineering materials.
24 volymer plus två ASM Desk Editions.

Books 24x7
E-böcker inom datavetenskap, ingenjörsvetenskap och finansiell ekonomi

ENGnetBASE
Engineering Handbooks Online
Ca 1000 böcker, handböcker och tabellverk i fulltext från CRC Press inom ingenjörsvetenskap.

Ebrary
Mer än 40000 elektroniska böcker, alla ämnesområden

Bibliotekets samtliga e-uppslagsverk

Uppsök

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Från olika lärosäten i Sverige

Databaser - ett urval

Business Source Premier
Företagsekonomi. Indexerar över 10100 tidskrifter.

Metadex
Information on metals and alloys: their properties, manufacturing, applications, and development. 1966-

Scopus
Multidisciplinär databas. Framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap.
Indexerar över 18000 tidskrifter. 1966-.

Artikelsök
Svenska tidskrifts- och tidningsartiklar. 1979-

Ulrichweb
Information om tidskrifter

Alla bibliotekets databaser