Hitta examensarbeten

  Publicera uppsatser/examensarbeten elektroniskt vid LiU

Publicera din uppsats/examensarbete elektroniskt via universitetets förlag Linköping University Electronic Press!

- gör den synligare och enkelt sökbar i t.ex. Google, Google Scholar, Uppsök etc
- publicera obegränsat antal bilder i färg, ljud- och videofiler m.m.
- du får en bestående internetlänk att bifoga i t ex ditt CV

Så här publicerar du elektroniskt - information och instruktioner

Formulär för publiceringsöverenskommelse

Hitta uppsatser & examensarbeten

Publicera uppsatser/examensarbeten elektroniskt vid LiU

Publicera din uppsats/examensarbete elektroniskt via universitetets förlag Linköping University Electronic Press!

- gör den synligare och enkelt sökbar i t.ex. Google, Google Scholar, Uppsök etc
- publicera obegränsat antal bilder i färg, ljud- och videofiler m.m.
- du får en bestående internetlänk att bifoga i t ex ditt CV

Så här publicerar du elektroniskt - information och instruktioner

Formulär för publiceringsöverenskommelse