Referens-och citeringsteknik

Allmänt

Refworks

RefWorks är ett webbaserat referenshanteringsprogram där du enkelt kan spara och hantera dina referenser. Linköpings universitet har campuslicens på RefWorks vilket innebär att både studenter och anställda kostnadsfritt har tillgång till programmet.

I RefWorks kan du:

  • importera referenser direkt från bibliografiska databaser
  • skapa en sökbar databas med dina referenser
  • infoga referenser i t.ex. ett Word-dokument
  • göra en referenslista till din uppsats
  • göra litteraturlistor till dina kurser

För att kunna använda RefWorks måste du skapa ett eget konto.