Hur hittar jag en specifik tidskrift?

Här kan du i söka i bibliotekets bestånd över tryckta och elektroniska tidskrifter.


  Vetenskapligt material på internet

  Söktips

Databaser

Använd bibliotekets databasresurser för att söka efter artiklar inom ditt område

De flesta databaser är referensdatabaser som ger kortfattad information om artikelns innehåll och hänvisning till var artikeln kan hittas.

Klicka på länktjänsten Hitta mer@LiU (opens in new window) vid respektive referens för att se om universitetsbiblioteket prenumererar på e-tidskriften, vilket ger tillgång till fulltexten eller om tidskriften finns i tryckt form.

Vissa databaser är så kallade fulltextdatabaser och innehåller de fullständiga artiklarna.

 Referensdatabaser

Scopus - multidisciplinär databas som indexerar över 18000 tidskrifter från över 5000 förlag inom framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap från 1966 och framåt. Det finns också webbresurser från Scirus samt patent från US Patent and Trademark Office (USPTO). Räknar citeringar 1996-

Artikelsök - referenser till artiklar ur ca 550 svenska tidskrifter, 30 dagstidningar samt ca 100 årsböcker. Täcker alla ämnesområden.

 Fulltextdatabaser

Academic Search Premier - Referenser och abstracts till fler än 8000 tidskrifter varav ca 4500 i fulltext. Alla ämnen men allra bäst teckning inom samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.

Business Source Premier - Företagsekonomi. Indexerar över 10100 tidskrifter.

IEEEXplore - IEEE / IEE:s tidskrifter, konferenser och standarder. Fulltext. 1988-

Inspec - Fysik, elektronik, datateknik, materialvetenskap, nanoteknik, informationsteknik. Referenser med länkar till fulltext. 1969-


 Alla bibliotekets databaser