Tidskrifter och artiklar

Sök artiklar i databaser

PsycINFO
Psykologidatabas med referenser till artiklar, böcker och kapitel i böcker.
PubMed
Medicinsk referensdatabas. Innehåller även klinisk psykologi. Använd MeSH sökverktyg svensk medicinsk terminologi, för att hitta relevanta sökord
ERIC
Referensdatabas i pedagogik
Web of Science
Med Social Sciences Citation Index. Referensdatabas med citeringssökning.
Scopus
Multidisciplinär citeringsdatabas
Cochrane
Databas för evidensbaserad vård, även systematiska litteraturöversikter från randomiserade studier
TRIP
Fri sökmotor för evidens inom vården

Sök artiklar i fulltextsamlingar

Internet

Google Scholar Search

Fria tidskrifter

Directory of Open Access Journals, vetenskapliga, granskade tidskrifter fritt tillgängliga via Internet. Sammanställning gjord vid Lunds universitetsbibliotek.

Referenshantering

Mendeley logotype

Att använda Mendeley

Skapa användarkonto och ladda ned programmet via Mendeley.com.
Börja använda programmet, mer info: Använda Mendeley.

Biblioteket erbjuder introduktioner i Mendeley samt support för LiU-studenter och anställda.
Boka en introduktion eller kontakta oss via referenshantering@bibl.liu.se.

Guider och manualer till Mendeley
Guide till Mendeley (PDF-fil)
Import av referenser till Mendeley (PDF-fil)

Peer review

Sök på tidskriftens namn eller ISSN för att få uppgift om Peer review (referee).

Svenska tidskrifter

Den svenska databasen Artikelsök har referenser till artiklar i t ex tidskrifterna Divan, Insikten, Läkartidningen, Mellanrummet (-2010), Modern psykologi, Psykisk hälsa, Psykologtidningen och Sociologisk forskning.

Artiklar i svensk dagspress

I databasen Retriever (tid. Mediearkivet) kan den svenska dagspressens artiklar sökas fram i fulltext