Databaser

Allmänna databaser

Svenska referensdatabaser

Artikelsök
Svenska tidnings- och tidskriftsartiklar från 1979 och framåt. Kultur-, samhälls- och debattartiklar dominerar. För tidigare material hänvisas till de tryckta versionerna.

Retriever
Arkiv för ca 300 svenska och norska dagstidningar, tidskrifter och fackpress. De allra flesta referenser ger också artikeln i fulltext.

Svenska dagstidningar från Kungl. biblioteket. Fulltext finns i Mikrofilmsdatorn.

 

 

Databaser

Tillgänglighet och inloggning

Du har full tillgång till de flesta elektroniska resurser (databaser, elektroniska tidskrifter, e-böcker etc) från alla terminaler inom universitetets domän. Du har även tillgång till dessa från vilken annan terminal som helst om du är registrerad student eller anställd vid universitetet. 

Databaser efter ämne

Här finner Du bibliotekets alla databaser, sorterade efter ämne.