Tidskrifter

Tidskrifter

Tidskriftslista
Linköpings universitetsbibliotek har cirka 7000 tidskrifter tillgängliga i fulltext online. Du kan söka bland alla bibliotekets tidskrifter, både tryckta och elektroniska, eller göra en ämnessökning i bibliotekets tidskriftslista.

JSTOR
Många tidskrifter ingår i JSTOR som är ett elektroniskt arkiv med en mängd vetenskapliga tidskrifter. Här finns fulltexter oftast från första volymen och fram tills för 5 eller 3 år sedan.

Tillgänglighet
Du har full tillgång till de flesta elektroniska resurser (databaser, elektroniska tidskrifter, e-böcker etc) från alla terminaler inom universitetets domän. Du har även tillgång till dessa från vilken annan terminal som helst om du är registrerad student eller anställd vid universitetet. 

 

Nordiska tidskrifter

Av intresse kan också våra nordiska grannländers  tidskrifter vara och några av dem kan nås via:

NORDICOM
Artiklar i nordiska böcker och tidskrifter.