Forskningsnätverk och institutioner

Institutioner

Vid flera institutioner utger man olika skriftserier exempelvis Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet www.jmk.su.se

Vid Södertörns Högskola ger man på Institutionen för Kommunikation, medier och IT ut publikationer, se DIVA.

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Här finns länkar till institutioner, publikationer och pågående forskning inom ämnesområdet.

Forskningsnätverk

Forskningsinstitutioner i Norden
Länksamlingen innefattar forskningsinstitutioner inom medie- och kommunikationsområdet i de nordiska länderna.

NML
Norsk medieforskerlag
http://www.medieforskerlaget.no/

SMID
Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark
http://www.smid.dk/

TOY
Tiedotusopillinen yhdistys/Föreningen för masskommunikationsforskning i Finland
http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/tiedotustutkimus/TOY

ECREA
European Communication Research and Education Association
http://www.ecrea.eu

EUPRERA
http://www.euprera.org

IAMCR
International Association for Media and Communication Research
http://iamcr.org/

ICA
International Communication Research Association
http://www.icahdq.org