Skriva och publicera

Akademiskt skrivande

Skrivguiden
Om akademiskt skrivande från svenska bibliotek i samarbete.

Kritiskt tänkande

Evaulation of resources

Kapitel om källkritik ur Rumsey, Sally, How to Find Information : A Guide for Researchers (2008).

Studyguides and strategies
Tips om kritiskt tänkande

Critical thinking
Artikel av H. Siegel, International encyclopedia of education (2010).

Etik och plagiering

NoPlagiat
Självstudieguide

Refero
Antiplagieringsguide

Urkunds studentguide

Codex
Om regler och riktlinjer från Vetenskapsrådet och Uppsala universitet

Referera och publicera

Citeringsteknik och citeringsstilar
Sammanställning av olika stilar och tekniker


Citera och referera

Linköpings universitetsbibliotek

Citera och referera
Lunds universitetsbibliotek

Referenshanteringsprogram
Flera via LiU tillgängliga program

Linköping University Electronic Press (E-press)
Vägledning hur du publicerar din uppsats