Teknik

Tidskriftsartiklar, fulltextsamlingar

Byggnadsteknik

Byggdok - Byggdoks kunskapsbank Fastighet Bygg Miljö innehåller 268.000 indexerade litteraturreferenser från starten 1966 t o m 2006 (samt 120 poster 1900-1965).

Transporter, logistik

Portalen för Transportforskning - Informationstjänst inom transportområdet från Bibliotek och informationscenter (BIC) vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
TRID Online - The Transportation Research Information Services (TRIS) och OECD's Joint Transport Research Centre’s International Transport Research Documentation (ITRD) databaser över transportlitteratur . Den produceras av Transportation Research Board (TRB) vid National Academies of Sciences i USA

Energiteknik

DOE Information bridge - Rapporter från U.S. Department of Energy
ETDEWEB - "ETDE World Energy Base (ETDEWEB) includes information on energy R&D; energy policy and planning; basic sciences (e.g., physics, chemistry and biomedical) and materials research; the environmental impact of energy production and use, including climate change; energy conservation; nuclear (e.g., reactors, isotopes, waste management); coal and fossil fuels; renewable energy technologies (e.g., solar, wind, biomass, geothermal, hydro) and much, much more". International Energy Agency (IEA)

Medicinsk teknik

BMEnet – sida med mycket användbar information om bland annat konferenser, litteratur, nätverk, organisationer mm
SpectroscopyNOW.com - portal inriktad mot spektroskopi

Kvalitetsteknik

European Organization for Quality
The Juran Institute

Standardisering

ISO Online - Katalog över internationella standarder. OBS! Det är fritt att använda katalogen men själva standarderna måste köpas.
SIS Standardiseringen i Sverige  - Katalog över svenska standarder. OBS! Det är fritt att använda katalogen men själva standarderna måste köpas.

  Google Scholar

Google Scholar Search