Juridik

Fulltextsamlingar

Dokument (Riksdagen) - Bl a riksdagstryck, förarbeten och alla svenska lagar och förordningar

Lagrummet - LAGRUMMET är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation. Länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter.

Domstolsväsendets Rättsinformation - Kortfattade uppgifter om vägledande avgöranden från följande överinstanser: Högsta domstolen, Regeringsrätten, sex hovrätter, fyra kammarrätter, Arbetsdomstolen, Marknads-domstolen, Patentbesvärsrätten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket.

EUR-Lex - Europeiska unionens lagstiftning fritt tillgänglig på de 23 officiella språken. Databasen omfattar Europeiska unionens officiella tidning (EUT), fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.

Curia - Europeiska unionens domstol.

Google Scholar

Google Scholar Search