Håll dig uppdaterad

Undervisningsresurser

Håll dig uppdaterad eller vidareutbilda dig genom att använda kursmaterial som ligger fritt på nätet!

MOOCs (Massive Open Online Courses). Några exempel:
Udacity
Coursera
EdX

MOOCs är - oftast kostnadsfria - online-kurser som ges av universitet. Läs mer på Wikipedia.

Guide från Lunds universitet:
OER -- en resurs för lärande

Guide från bl a Högskolan i Gävle:
DigiRef

Table of contents

Nästan alla tidskrifter har idag RSS-flöden, som gör att man kan bevaka de innehållsförteckningar som kommer med varje nytt häfte av tidskriften. På så sätt kan man enkelt kolla vad viktiga tidskrifter inom sitt specialområde publicerar.

En tjänst som gör att man lätt kan söka fram dessa flöden är journalTOCs från ICBL vid Heriot-Watt University.

RSS

RSS är ett sätt att bevaka när webbplatser uppdateras utan att man behöver besöka sidan. Man kan både använda Explorers och Firefox inbyggda funktioner för detta, men också ha en extern RSS-läsare.

Läs mer om RSS på Wikipedia.

Även vissa databaser erbjuder sätt att bevaka när nya poster tillkommer. Många använder RSS, medan andra har epostbevakningar, t ex har Google Scholar ett epostalarm som man kan aktivera. Då får man epost varje gång databasen uppdateras med nya poster som matchar en sökning man gjort.

Sociala nätverk

Det finns många sammanhang på Internet som man kan använda för att hålla kontakt med kollegor och hålla sig uppdaterad.

Academia.edu - "Follow the latest research in your field"

LinkedIn - "Find past and present colleagues and classmates quickly. LinkedIn makes staying in touch simple. [...] Discover inside connections when you’re looking for a job or new business opportunity. [...] Your network is full of industry experts willing to share advice."

SciTable - "Scitable is a free science library and personal learning tool brought to you by Nature Publishing Group, the world's leading publisher of science. Scitable currently concentrates on genetics and cell biology [...] Scitable also offers resources for the budding scientist, with advice about effective science communication and career paths."

ELGG - "Elgg is an award-winning open source social networking engine that provides a robust framework on which to build all kinds of social environments, from a campus wide social network for your university, school or college or an internal collaborative platform for your organization through to a brand-building communications tool for your company and its clients."

Research gate - "ResearchGate is the professional network for scientists [...] Discover: Download full-text papers, and find conferences, and research jobs [...] Collaborate: Post updates, discuss methods, and co-edit with colleagues [...] Communicate: Interact with fellow researchers, and build your scientific network"

Med sociala bokmärkestjänster ("Facebook för forskare") kan man ta del av forskares och forskargruppers litteratur och tips:

CiteULike
Mendeley

Konferenser

Ett vanligt sätt för forskare att presentera nya upptäckter, rön och resultat är att delta i konferenser. Andra kan ofta besöka dem som intresserade åhörare. Det finns flera resurser för att bevaka vilka konferenser som kommer att äga rum, t ex:

Allconferences.com
Conference Alerts

Stora organisationer, som IEEE, annonserar på sina webbplatser om konferenser i deras regi.