Referenshantering

Referenshantering

Referenser anger man bl a för att:

  • Erkänna idéers ursprung
  • Bygga upp nät av idéer inom vetenskapen
  • Stärka argumentation och visa på influenser
  • Sprida information

Att skapa referenser kräver konsekvens och noggrannhet och följer olika regler, beroende på vilket sammanhang man verkar inom.

Några exempel på referenshanteringsprogram

​"Zotero [...] is a free, easy-to-use Firefox extension to help you collect, manage, cite, and share your research sources. It lives right where you do your work—in the web browser itself."

Läs mer

"Mendeley Desktop is academic software that indexes and organizes all of your PDF documents and research papers into your own personal digital bibliography. [...] Drag and drop functionality makes populating the library quick and easy. The Web Importer allows you to quickly and easily import papers from resources such as Google Scholar, ACM, IEEE and many more at the click of a button."

Läs mer

Det finns många kommersiella alternativ till Zotero och Mendeley. EndNote och RefWorks är två vanliga sådana. Många organisationer, myndigheter och företag köper in licenser på sådana program för sina anställda.

  Att skriva referenser

Några instruktioner till hur och varför man refererar

 

Citeringar och författarinstruktioner (Linköpings Universitetsbibliotek)

Citeringar och referenser  (Lunds Universitetsbibliotek)

The easy guide to referencing (Blekinge Tekniska Högskola) Film: 2.07 min.

Några guider till speciella sätt att referera

 

Guide till Harvardsystemet (Högskolan i Borås)

APA mall (Röda Korsets högskola)

Vancouver-systemet (Jönköpings Högskolebibliotek)