Alumninätverk

Alumn

Så här definierar svenska wikipedia "alumn":

"En alumn (av latinets alumnuselev; plural mask. alumni, plural fem. alumnae, försvenskad plural alumner) är en tidigare student från en gymnasieskolauniversiteteller högskola.

vissa länder finns ett utbrett system av alumnföreningar vid landets akademiska lärosäten. [...] Under 1990-talet har det blivit allt vanligare att inrätta alumnföreningar vid svenska universitet och högskolorinte minst för att öka kontakterna till näringsliv."

Wikipedia (senast uppdaterad 20180217). Alumn - Wikipedia. (elektronisk resurs) Tillgänglig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Alumn. (20180221)

Välkommen till LiU:s nätverk för alumner