Biblioteksservice utanför universitetet

Biblioteksservice utanför universitetet

Universitet - walk-in-use

Universitets- och högskolebiblioteken i Sverige skriver oftast sådana avtal med leverantörer att vem som helst får besöka biblioteket och använda de elektroniska resurserna på bibliotekets datorer.

Företagsbibliotek

Många större företag har egna bibliotek med full service vad avser tillgång till informationsresurser och fjärrlån.

Landstinget

Anställda vid landstinget har tillgång till flera medicinska databaser och elektroniska tidskrifter via EIRA - Effective Information Retrieval and Acquisition.
Resurserna är fritt tillgängliga via landstingsdatorer.
För åtkomst hemifrån krävs lösenord - kontakta ditt bibliotek för inloggningsuppgifter.

Folkbibliotek

Företags-, universitets- och högskolebibliotek levererar i normalfallet inte till andra än anställda och studenter inom respektive organisation.

Folkbiblioteken skall enligt bibliotekslagen (SFS 1996:1596) verka för att alla invånares informationsbehov tillfredsställs. Därifrån kan vem som helst låna, kopiera och utnyttja elektroniska resurser.

Via folkbibliotek kan också vem som helst med ett lånekort fjärrlåna material, ibland mot en avgift:

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. (SFS 1996:1596)

För allmänheten gäller då att vända sig till sitt närmaste folkbibliotek.

Så här skriver Linköpings folkbibliotek på sina sidor:

"Hittar du inte det du söker i vår katalog? Vi tar gärna emot inköpsförslag. Om det du söker är utlånat på ditt bibliotek kan du reservera, det är gratis. Götabiblioteken beställer böcker och tidskriftsartiklar från andra bibliotek, om materialet inte finns på något av Götabiblioteken. Detta kallas för fjärrlån."

 

Läs fullständig text från Linköpings folkbibliotek här!