E-böcker & uppslagsverk

  E-uppslagsverk

  Samlingar med e-böcker

Att använda e-böcker

Olika e-bokssamlingar har olika regler om hur böckerna får användas.
Antal samtidiga användare, utskriftsmöjligheter, nedladdning, anteckningsmöjligheter i böckerna varierar.
Här kan du läsa mer om villkor för användande och upphovsrätt.

Söktips

Tänk ut bra sökord med hjälp av ordlistor och uppslagsböcker!
Använd synonymer och tänk på skillnader mellan brittisk/amerikansk engelska.

Läs igenom söktipsen för den bas du ska leta i, tex om hur man trunkerar(*) och maskerar(?).

Det är bättre att söka brett och sedan begränsa sökresultaten än att börja med en mycket smal sökning.