Hitta artiklar i databaser

Databaser

Söktips

Tänk ut bra sökord med hjälp av ordlistor och uppslagsböcker!
Använd synonymer och tänk på skillnader mellan brittisk/amerikansk engelska.

Läs igenom söktipsen för den bas du ska leta i, tex om hur man trunkerar(*) och maskerar(?).

Det är bättre att söka brett och sedan begränsa sökresultaten än att börja med en mycket smal sökning.

 

Hur hittar man artikeln i fulltext?

Det bästa sättet att hitta artiklar är att söka i databaser. Man behöver oftast vara inloggad med LiU-ID.

Fulltextdatabaser innehåller hela artikeln.

I referensdatabaser får man alla uppgifter om artikeln, ofta en sammanfattning, men inte själva texten. För att få reda på om tidskriften med artikeln finns tillgänglig, följ länken "Get it at LiU".

Om artikeln inte finns i fulltext, leta i tidskriftslistan efter tidskriftens titel - då ser du även de tryckta tidskrifter som finns.

Artiklar som inte finns alls på Linköpings universitetsbibliotek kan du beställa en kopia på via fjärrlån. I prislistan ser du vad det kostar.