Databaser

Databaser

Scopus - Multidisciplinär databas som indexerar över 18000 tidskrifter från över 5000 förlag inom framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap från 1966 och framåt. Det finns också webbresurser från Scirus samt patent från US Patent and Trademark Office (USPTO). Räknar citeringar 1996-

Business Source Premier - Företagsekonomi. Indexerar över 10100 tidskrifter varav över 9200 finns i fulltext. Dessutom företagsanalyser, branschanalyser, marknadsrapporter m.m.

PubMed - Medicin, samt angränsande ämnen, bl a företagsekonomiska aspekter på hälso- och sjukvård. 1951-

Academic Search Premier - Indexerar ca 8000 tidskrifter inom alla ämnesområden. Fulltext från över 4450 av dessa

Web of Science - Multidisciplinär databas som indexerar över 10.000 tidskrifter från alla stora förlag inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora. Räknar citeringar 1945-

Emerald - Ca 190 tidskrifter från MCB University Press. De flesta finns i fulltext från 1994 och som abstracts från 1989. Ämnesområdet är främst ekonomi och marknadsföring.


 Alla bibliotekets databaser

Hur hittar jag en specifik tidskrift?

Här kan du i söka i bibliotekets bestånd över tryckta och elektroniska tidskrifter.


Electroniska tidskrifter

Är artikeln vetenskaplig?

Vetenskapligt material på internet

DiVA

Sök forskningsmaterial framställt vid Linköpings universitet och östergötlands läns Landsting (t.ex. doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, examensarbeten och studentuppsatser).

SwePub

SwePub

Search for academic publications at Swedish universities.