Sökmetodik och sökverktyg

Sökverktyg

Terminologi, översikt - Uppslagsverk
t ex: NE, AccessScience m fl

Böcker - Bibliotekskataloger
t ex: Libris, Google Books m fl

E-böcker - Bibliotekskataloger, E-boksplattformar
t ex: Libris, Ebook central, Books 24x7 m fl

Artiklar - Databaser
t ex: ScopusWeb of ScienceArtikelsök, Google Scholar, Retriever m fl

Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten
DiVA, SwePub

Patent - Espacenet, Svensk patentdatabas

Webbsidor med vetenskapligt material - Sökmotorer
t ex: Google Scholar, m fl

Sociala medier
t ex: CiteULike, Linkedin m fl