Lästips

Ett urval böcker om projektarbete och presentationsteknik

När du letar efter böcker om ett ämne använder du en bibliotekskatalog. I bibliotekets lokala katalog finns våra böcker, examensarbeten och tidskrifter registrerade och du ser om de finns inne på hyllan. Du kan själv köa dig på utlånade böcker och göra omlån.
Om du letar efter böcker använder du en bibliotekskatalog.

Libris är en gemensam katalog för svenska forskningsbibliotek. Eftersom alla bibliotek bidragit med sina ämnesord, blir ämnessökningar bra där. Använd den utökade sökningen och skriv in Li i rutan för bibliotek, så får du bara träffar på böcker hos LiU.
 

Är böckerna tillgängliga på universitetsbiblioteket?

Här kan du se om böckerna finns tillgängliga på universitetsbiblioteket. Om boken är utlånad kan du ställa dig i kö genom att klicka på länken "Reservera".

Projektarbete

Andersen, Erling S: Projektarbete
Briner, Wendy: Projektledaren
Eklund, Sven: Arbeta i projekt
Jansson, Tomas: Projektledningsmetodik
Karlsson, Åke: Projektboken
Larsson, Ove: Handbok i projektarbete
Lööw, Monica: Att leda och arbeta i projekt
Marcusson, Leif: Projektledaren i praktiken
Rethinking engineering education. Crawley, E et al, 2nd ed, 2014 (Finns även som tryckt bok  här)
Svensson, Tomas: Projektmodellen LIPS

Presentationsteknik

Alley, Michael: The craft of scientific presentations. Se Appendix B om "Design of scientific posters"
Denna finns även tillgänglig som e-bok via Books 24x7
Bergqvist, Elaine: Snacka snyggt : modern retorik
Breach, Mark: Dissertation writing for engineers and scientists
Fällman, Barbro: Tala & engagera. Populär presentationsteknik 
Företagets skrivhandbok. Texter för papper och skärm. Red: Guldbrand, Karin
Hägg, Göran: Retorik idag. Aktuella exempel och tips
Klefsjö, Bengt: Några funderingar kring muntlig presentation  
Writing and speaking in the technology professions  Red: Beer, David F.

Gruppsykologi

Lennéer-Axelson, Barbro: Arbetsgruppens psykologi
Levi, Daniel: Group dynamics for teams
Nilsson, Björn: Samspel i grupp
Svedberg, Lars: Gruppsykologi