Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram

Med ett referenshanteringsprogram skapar du en egen sökbar databas med just de referenser som du använder i ditt arbete. Referenserna kan du sedan återanvända genom att automatiskt skapa hänvisningar i det dokument du arbetar med för tillfället, t.ex. en avhandling, artikel eller uppsats.

Endnote, licens måste köpas.

Mendeley och Zotero är webbaserade.