Källkritik

Källkritik

 

Liten  film från Utbildningsradion om att dela på nätet och falska bilder m.m.

Berggren, Lars, Källkritik (2008) Lunds universitet

Källkritik på internet, från Internetstiftelsen i Sverige

Sök på "källkritik" i vår katalog eller Libris, och finn att Torsten Thurén har skrivit många bra böcker om detta!

Snopes är det sant eller falskt? Om nyheter och konspirationsteorier i världen.