Sökning på webben

Sökning på webben

Hur hittar man på webben?

Exempel på sökmotorer:

Google (Search | Images | News | Book | Scholar )

Exalead

Gigablast

Källkritisk granskning

Upphov / ansvar

Vad säger domännamnet?

Är sidan gjord av en myndighet, organisation, företag, privatperson?

Vem är författaren?

Finns e-postadress till författaren?


Slå upp personen i ett uppslagsverk, bibliografisk databas eller i någon sökmotor

Gör en domännamnsökning:

https://www.iis.se/EasyWhois

Jämför! Det finns många svar på samma fråga, och allt är inte korrekta källor. Intresseorganisationer och rena skämtsidor har ofta tagit ett liknande namn.
 

Objektivitet

Faktasidor (myndigheters hemsidor med ex statistik, rapporter etc) Ändelsen .org är vanlig på myndighetssidor, men ingen garanti.
Synpunktssidor (debattinlägg, politiska partiers hemsidor, personliga hemsidor och reklam)
 

Aktualitet

Finns det ett datum - och vad anger detta i så fall - när sidan skapades, eller när den uppdaterades?
Bra för att se senaste ändringsdatum:
Gigablast

Bredd och djup

Det kan vara svårt att få grepp om bredd och djup när man bara ser en skärmbild i taget! Hur omfattande är materialet? Leta runt på sajten!

 

Form, layout och navigering

Är det lätt att navigera i materialet? Fungerar länkarna?
Finns utskrifts eller sökmöjligheter?
 

Tips

 Wayback Machine för att se hur sidan tidigare sett ut.

Sant eller falskt?
Snopes - Urban Legends Reference Page

Kolla källan  Skolverket

Osynliga webben

Det finns mängder av webbsidor som sökmotorerna inte kan eller vill indexera. Dessa sidor kallas ofta för den osynliga webben, och består i huvudsak av information som är lagrad i databaser. Informationen i databaserna går alltså inte att hitta via de vanliga sökmotorerna.

Detta är något som håller på att förändras, och alltmer dyker upp vid en sökning i Google, vilket ju gör det ändå svårare: det kan finnas mer!

Detta gäller ex: Ordböcker och encyklopedier | Bibliotekskataloger  | Tidtabeller | FASS  | Databaser

Det räcker därför inte alltid med en sökmotor för att hitta det man söker på webben. Ibland är det bättre att leta upp en lämplig databas för att sedan göra en sökning direkt i den!

Se www.bibl.liu.se