Skriva & publicera

Språkråd

Plagiering och upphovsrätt

Citeringsteknik och författarinstruktioner

Publicera exjobb / uppsats elektroniskt

2005 beslutade LiU:s rektor att alla examensarbeten och uppsatser producerade vid LiU ska publiceras elektroniskt.
Detta innebär bl.a. att fulltexten av arbetet görs tillgänglig på internet via LiU E-Press.