Etik

Forskningetik/Yrkesetik

Forskningsetik

CODEX - regler och riktlinjer för forskning, Vetenskapsrådet och Centrum för bioetik
Etikprövning av forskning som avser människor - från Centrala etikprövningsnämnden
​Statens medicinsk- etiska råd (SMER) - av regeringen tillsatt organ som har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv 
Declaration of Helsinki
Vetenskapsrådet - att forska etiskt
A guide to Research Ethics - Center for bioethics, University of Minnesota