Statistik

Svensk/Internationell/Mätinstrument

Svensk statistik

Socialstyrelsens statistik - sjukdomar och dödsorsaker, befolkningens sociala förhållanden, hälsa, sjuklighet, dödlighet och vårdutnyttjande m.m.

Statistiska centralbyrån - den svenska officiella statistiken.

Statistik för kommuner, landsting & regioner

Statistik & uppföljning från folkhälsomyndigheten - antibiotika, folkhälsa, sjukdomar, vaccination...