Finansiell statistik

Ämnessida för företags- och branschinformation

Börsdata

Datastream
Innehåller finansiell data, bland annat aktiedata från världens alla börser. Endast tillgänglig på HumSam-biblioteket, se datorerna runt det blå rummet i mitten av biblioteket