Kurslitteratur i fulltext

E-böcker och artiklar i fulltext

E-bokspaket med titlar inom statsvetenskap

Oxford Scholarship Online. Political Science

Statsvetenskap 1 - Politisk teori, 6 hp

Plato, The republic

Tralau, Johan (2013). "Lite naket kan väl aldrig skada", Neo 6/2013

Wennström, Johan (2015). "Skräckfilmerna varnar oss för upplösta normer", Svenska Dagbladet, 7 juni 2015.

Statsvetenskap 1 - Det svenska politiska systemet, 7,5 hp

Niskanen, K. & Nyberg, A. (red.) (2009). Kön och makt i Norden. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. Kapitel 8.

Kommunallagen (SFS 1991:900).

Sveriges grundlagar

Statsvetenskap 2 - Internationell politik 2, 7,5 hp

Collier, Paul, The bottom billion: why the poorest countries are failing and what can be done about it.

Glenn, John, Globalization: north-south perspectives.

Williams, David, International development and global politics: history, theory and practice.

 

Har du frågor, synpunkter eller önskemål när det gäller kurslitteratur - hör gärna av dig till Peter Igelström kontaktbibliotekarie för Statsvetenskap.