Databaser

Databaser statsvetenskap

Databas med vetenskapliga artiklar m.m.

International political science abstracts
Innehåller referenser med sammanfattningar till artiklar ur vetenskapliga tidskrifter och årsböcker från hela världen inom statskunskap och politik.

Dagstidningar och nyheter online

Mediearkivet
Arkiv för cirka 300 svenska och norska tidningar, tidskrifter och fackpress. Totalt omfattar söktjänsten över 10 miljoner artiklar i fulltext eller PDF och som längst tillbaka till 1987.

Svenska dagstidningar
Kungliga bibliotekets tjänst för digitaliserade dagstidningar. Inskannade tidningar äldre än 115 år finns öppet tillgängliga på webben, de som är yngre än 115 år går att komma åt i fulltext på Vallabiblioteket och Campus Norrköpings bibliotek (via "mikrofilmsdatorerna").

EUobserver
Nyhetssajt om EU och europeisk politik.

Dokument och lagtexter

DagDok
Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen.

SOU-sök
Linköpings universitetsbiblioteks tjänst för fritextsökning av digitaliserade Statens offentliga utredningar.

Dokument från Riksdagen
Information om/från riksdagen
Riksdagstryck (bland annat propositioner, motioner och protokoll 1971-)
Svenska lagar och förordningar

Digitaliserat riksdagstryck 1521-1970 (Kungliga biblioteket)

Nationell arkivdatabas - NAD
Arkivregister till 150.000 arkiv
SVAR-KATALOG
Register över mikrofilmade arkivalier

Riksdagsmotioner.nu
Hitta och läs riksdagsmotioner

Fakta om länder och statistik

Gapminder
Statistik om ekonomi, BNP, utveckling, utbildning, demografisk data, jämställhet från hela världen.

Human Development Reports
Statistik från FN om ekonomi, BNP, utveckling, utbildning, demografisk data, jämställdhet.

Landguiden - Länder i fickformat online
Utrikespolitiska institutets guide över världens länder.

Library of Congress, Country studies
Landbeskrivningar för mer än 100 länder.

Nationalencyklopedin - Världens länder
Faktauppgifter och statistik från Världsbanken. Innehåller bland annat en funktion som låter dig jämföra olika länder med varandra.

OECDiLibrary
Samtliga rapporter, prognoser, e-böcker, tidskrifter, statistiska databaser och övrig information som löpande publiceras av OECD inom ämnesområden såsom ekonomi, teknik, beskattning, handel, utbildning, sysselsättning, befolkningsutveckling, teknik, energi och miljö.

Sveriges statistiska databaser
Svensk statistik.

Transparency International
Data om korruption från hela världen.

World Economic Forum

World Value Survey
Sammanställningar av attityder kring olika frågor från hela världen.

 

E-bokssamling inom statsvetenskap

Databaser allmänna

Academic Search Complete
Indexerar tidskrifter inom alla områden

Artikelsök
Svenska tidskrifts- och tidningsartiklar

Scopus
Databas för sökning av vetenskapliga artiklar inom framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap.

Vetenskapliga artiklar. Omfattar databaserna: Arts & Humanities Citation Index; Science Citation Index; Social Sciencies Citation Index; Conference Proceedings Citation Index. Web of Science ingår i portalen Web of Knowledge.