Portaler

Forskningsrapporter mm

Webec Portal för nationekonomisk forskning (Helsinki School of Economics) 

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap