Ekonomisk statistik

Ekonomiska tidsserier

Datastream (endast tillgänglig på HumSam-biblioteket, se datorer runt det blå rummet i mitten av biblioteket)
Innehåller förutom finansiell data även internationell makroekonomisk statistik