Gemensam ämnesguide för Lärarutbildningarna: Start

Tips på länkar, informationsresurser och andra bra källor för dig som läser till lärare, oavsett inriktning.

Denna guide är tänkt att underlätta sökandet efter information inom pedagogik och utbildningsvetenskap. 

Nya böcker

Team Utbildnings-vetenskap

Är du lärare inom utbildningsvetenskap på LiU och vill att dina studenter ska få fördjupade kunskaper i litteratursökning? Välkommen att kontakta oss via

biblioteket@liu.se

 

Att vara lärare