Gemensam ämnesguide för Lärarutbildningarna: Start

Tips på länkar, informationsresurser och andra bra källor för dig som läser till lärare, oavsett inriktning.

Team Utbildnings-vetenskap

Är du lärare inom utbildningsvetenskap på LiU och vill att dina studenter ska få fördjupade kunskaper i litteratursökning är du välkommen att mejla teamuv@bibl.liu.se.

Att vara lärare