Branschorganisationer

Bransch - och näringslivsorganisationer

Branschorganisationer tillhandahåller ofta intressant branschinformation, till exempel branschstatistik.
Exempel på branschorganisationer är Svensk bankförening, Jernkontoret och Läkemedelsindustriföreningen.

Exempel på sidor som förtecknar branschorganisationer:

Branschorganisationer efter verksamhetsområde - Tillväxtverkets lista

Eniros lista