Nyckeltal

Svenska företag

Retriever Business 
Innehåller bokslutssiffror, inklusive tio års historik, för svenska företag och koncerner.

Branschnyckeltal SCB
40 olika nyckeltal för ca 800 svenska branscher som presenteras som median och kvartilvärden indelat efter storleksklass. Databasen består av Excel-filer och uppdateras i november varje år

 

 

Internationella företag

Amadeus 
Finansiell information om över 3 miljoner europeiska företag.
 
Business Source Premier 
Databas som förutom tidskriftsartiklar även innehåller till exempel företags- och branschöversikter, se Industry Profiles.

ConsensusEstimates 
Finansiell data, inklusive estimat, för cirka 1500 europeiska företag.

Eikon
Plattform för olika typer av finansiella data för bl a aktier och andra värdepapper. Inkluderar Datastream som innehåller historiska aktiedata. Uppdateras dagligen. Innehåller också program för tidsserieanalys. (Sökbar i Vallabiblioteket, fråga i informationsdisken för hjälp med inloggning)

Övriga ekonomiska databaser

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap