Nyckeltal

Svenska företag

Retriever Business 
Innehåller bokslutssiffror i fulltext fr o m 2000, inklusive tio års historik, för samtliga svenska aktiebolag.
Data kan exporteras till Excel.

Branschnyckeltal SCB
40 olika nyckeltal för ca 800 svenska branscher presenteras som median och kvartilvärden indelat efter storleksklass och SNI-klass (Svensk näringsgrensindelning).
Databasen består av Excel-filer och uppdateras i november varje år.

Internationella företag

Amadeus 
Finansiell information om över 3 miljoner europeiska företag.
Omfattar både börsnoterade och icke-börsnoterade företag.

 
Business Source Premier 
Databas som förutom tidskriftsartiklar innehåller till exempel företags- och branschöversikter, se Industry Profiles.

ConsensusEstimates 
Finansiell data, inklusive estimat, för cirka 1500 europeiska företag.

Eikon
Plattform för olika typer av finansiella data för bl a aktier och andra värdepapper.
Inkluderar Datastream med historiska aktiedata.
Uppdateras dagligen. Innehåller också program för tidsserieanalys.
OBS! Tillgänglig
i Vallabiblioteket/Studenthuset - fråga i bibliotekets infodisk för hjälp med inloggning.