Börsdata

Börsdata

Eikon (inkl Datastream)
Innehåller internationell finansiell data för aktier och andra värdepapper samt makroekonomisk data. Finns på särskild dator i Vallabiblioteket (under bortre trappan upp till entresollplanet). För inloggningsuppgifter fråga i informationsdisken.

Stockholmbörsen

Kontaktbibliotekarie

Per Eriksson's picture
Per Eriksson
Kontakt:
Finns i HumSam-biblioteket, D-huset

tel 282941
Ämnesområden:Ekonomi, Samhällsvetenskap