Börsdata

Börsdata

Eikon (inkl Datastream)
Innehåller internationell finansiell data för aktier och andra värdepapper samt makroekonomisk data.
Tillgänglig på Vallabiblioteket/Studenthuset (vardagar kl. 12:00-15:00) - personalen i bibliotekets infodisk hjälper dig med inloggning.

Stockholmbörsen